ATLANTYCKI OCEAN

Encyklopedia PWN

Północno-Zachodni, Atlantycki Kanion, Northwest Atlantic Mid-Ocean Canyon,
kanion w dnie O. Atlantyckiego;
koncepcja geopolit. zakładająca ukształtowanie się w epoce nowoż. wielonar. zbiorowości kulturowej, wyodrębnionej przez wspólny zasób wartości duchowych oraz osiągnięć materialnych, obejmującej społeczeństwa zamieszkujące kontynenty po obu stronach północnej części O. Atlantyckiego.
Karta atlantycka, ang. Atlantic Charter,
amerykańsko-brytyjska deklaracja określająca zasady ładu pokojowego po II wojnie światowej, ogłoszona 14 VIII 1941, sygnowana przez prezydenta USA, F.D. Roosevelta, i premiera Wielkiej Brytanii, W. Churchilla.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia