ALEKSANDRIA

Encyklopedia PWN

filozofia hellenistyczna, uprawiana w Aleksandrii od III w. p.n.e. do połowy VII w. n.e.;
Antoniusz Marek, Marcus Antonius, ur. 82 r. p.n.e., zm. 1 VIII 30 r. p.n.e., Aleksandria,
rzymski wódz i polityk.
Apoloniusz z Pergi, Apollonios z Pergi, Apollṓnios Pergaíos, ur. ok. 262 p.n.e., Perga, zm. ok. 200 p.n.e., Aleksandria,
grecki matematyk i astronom;
Arystobul, gr. Aristóboulos, żył ok. II–I w. p.n.e.,
imię lub pseudonim żydowskiego filozofa z Aleksandrii;
Cialente
[czialẹnte]
Fausta, ur. 29 XI 1898, Cagliari, zm. 1994, Rzym,
pisarka włoska;
Damietta, arab. Dumyāṭ, koptyjskie Tamiati, gr. Tamiatis,
m. w Egipcie, nad Damiettą, wschodnim ramieniem Nilu, ok. 13 km od jego ujścia do M. Śródziemnego, w pobliżu jez. Al-Manzila;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia