AFRYKA

Encyklopedia PWN

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej, ang. Economic Community of Central African States (ECCAS), fr. Communauté Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC),
międzynarodowa organizacja regionalna;
Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, ang. Economic Community of West African States (ECOWAS), fr. Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
międzynarodowa organizacja regionalna założona 1975;
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
zjawisko historyczne polegające na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji.
wymiana handl. łącząca przez saharyjskie szlaki handl. Czarną Afrykę (gł. Afrykę Zachodnią) z Afryką Północną, a za jej pośrednictwem z krajami basenu M. Śródziemnego; kontakty te odegrały wyjątkowo ważną rolę w rozwoju gosp., społ. i kult. Afryki Zachodniej.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
ludność wywodząca się z pierwotnych mieszkańców Afryki zamieszkujących obszary kontynentu na południe od Sahary, zapewne od końca paleolitu, nazwa „Murzyni” pochodzi od łac. Mauri (Maurowie).
jednostka monetarna, waluta państw — byłych posiadłości francuskich w środkowej i zachodniej Afryce;
stosunek zależności, w którym jednostka stanowi własność innego człowieka lub instytucji (świątyni, państwa); źródła niewolników: jeńcy i brańcy, sprzedaż i samosprzedaż, niewola za długi, potomstwo niewolników.
Buszmeni
[afrykanerskie, ‘ludzie z buszu’],
zw. też San,
rdzenny lud z południowej Afryki zamieszkujący głównie Botswanę, Namibię oraz północno-zachodnie rejony RPA.
najliczniejsza grupa ludów afrykańskich (300–400), wyodrębniona na podstawie kryterium językowego, w środkowej, wschodniej i południowej Afryce; ok. 150 mln (1987).
konferencja międzynar. XI 1884–II 1885, zwołana w celu rozstrzygnięcia spornych kwestii związanych z kolonialną ekspansją państw eur. w Afryce;
hienowate, Hyaenidae,
rodzina lądowych drapieżnych ssaków,
szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia