ADO

Encyklopedia PWN

Wiehler Zygmunt, ur. 10 II 1890, Kraków, zm. 26 XII 1977, Warszawa,
kompozytor;
Wiszniewski Zbigniew, ur. 30 VII 1922, Lwów, zm. 11 X 1999, Warszawa,
kompozytor i publicysta muzyczny;
Wolf Friedrich August, ur. 15 II 1759, Haynrode, zm. 8 VIII 1824, Marsylia,
niem. filolog klasyczny;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
Wolta, Volta,
rz. w Burkina Faso i Ghanie, na odcinku ok. 300 km wyznacza granicę między Ghaną a Wybrzeżem Kości Słoniowej;
układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
Wulfstan, data ur. nieznana, zm. 28 V 1023, York,
anglosaski duchowny i pisarz;
Zahran, Az-, Aẓ-Ẓahrān,
m. na wschodzie Arabii Saudyjskiej, w prow. Asz-Szarkija, na wybrzeżu Zat. Perskiej, w zespole miejskim Ad-Dammam.
Zimińska-Sygietyńska Mira, ur. 22 I 1901, Płock, zm. 26 I 1997, Warszawa,
żona Tadeusza Sygietyńskiego, aktorka, reżyser;
zimmi, ahl az-zimma, ahl aḏ-ḏimma,
w islamie innowiercy (ahl al-kitab) chronieni prawem muzułmańskim;
festiwal reklamy, przeznaczony dla agencji reklamowych oraz studiów filmowych, fotograficznych, graficznych; organizowany od 1998;
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, na Pogórzu Kaczawskim, w dolinie Kaczawy.
Zu an-Nun Ajjub, Ayyūb Dhū an-Nūn, ur. 1908, Mosul, zm. 6 IX 1988, Wiedeń,
arabski pisarz i publicysta z Iraku;
Żabczyński Aleksander, ur. 24 VII 1900, Warszawa, zm. 31 V 1958, tamże,
aktor;
Żelazna Brama, Żelazne Wrota, rum. Porţile de Fier, serb. Železna Vrata, Djerdapska klisura, Djerdap,
przełomowa dolina Dunaju między G. Banackimi (Karpaty Południowe) a G. Wschodnioserbskimi (Bałkany), na granicy rumuńsko-serbskiej;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

A.D., AD «Anno Domini»
ad «do – słowo rozpoczynające odnośniki do punktów wymienionych wcześniej w tekście, np. ad 1»
ad absurdum «(doprowadzić rozumowanie) do niedorzeczności»
ad acta [wym. ad akta] «(złożyć) do akt (spraw, którymi nie trzeba się już zajmować)»
ad deliberandum «do rozważenia»
ad depositum [wym. ad depoz-itum] «do przechowania»
ad exemplum «dla przykładu»
ad extra «na zewnątrz»
ad extremum «na koniec, wreszcie»
ad finem «do końca»
ad hoc [wym. ad hok] «bez przygotowania»
ad infinitum «do nieskończoności»
ad interim [wym. ad interim] «tymczasowo»
ad intra «do wewnątrz, do wnętrza»
ad Kalendas Graecas [wym. ad kalendas grekas] «(odłożyć coś) do terminu, który nigdy nie nastąpi»
ad libitum [wym. ad libitum]
1. «bez ograniczeń»
2. «określenie w partyturze pozwalające wykonawcy utworu na dowolność»
ad litteram «dosłownie»
ad multos annos «życzenie stu lat»
ad notam «do wiadomości»
ad oculos [wym. ad okulos] «naocznie»
ad patres «(wybrać się) na tamten świat»
ad personam «w stosunku do konkretnej osoby»
ad rem «wyrażenie kończące dygresję»
ad spectatores [wym. ad spektatores] «do widzów – wskazówka dramaturga lub reżysera, do kogo mają być kierowane słowa aktora»
ad usum [wym. ad uzum] «do (czyjegoś) użytku»
ad usum externum [wym. ad uzum eksternum] «do użytku zewnętrznego»
ad usum internum [wym. ad uzum internum] «do użytku wewnętrznego»
ad valorem «według wartości»
ad verbum «dosłownie»
ad vitam aeternam [wym. ad witam eternam] «do życia wiecznego»
ad vocem «w nawiązaniu do»
reductio ad absurdum [wym. reduktio ad absurdum] «rozumowanie polegające na wykazaniu fałszywości pewnej tezy przez udowodnienie, że prowadzi ona do absurdu»
terminus ad quem [wym. terminus ad kwem] «moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia