ADO

Encyklopedia PWN

m. w południowo-zachodniej Nigerii, na południowym krańcu płaskowyżu Joruba;
Vabbe Ado, właśc. Adolf Vabbe, ur. 19 III 1892, Tapa, zm. 20 IV 1961, Tartu,
estoński malarz i grafik;
inform. język programowania wysokiego poziomu, oprac. 1975–81 na zlecenie Dep. Obrony USA;
ad absurdum
[łac. reductio ad absurdum ‘sprowadzanie do niedorzeczności’],
log. → reductio ad absurdum.
Ady
[ọdi]
Endre Wymowa, ur. 22 XI 1877, Érmindszent, zm. 27 I 1919, Budapeszt,
węgierski poeta i publicysta.
dekret papieski wydany przez papieża Lucjusza III w Weronie (1184) w obecności ces. Fryderyka I Barbarossy;
ad acta
[łac.],
złożyć do akt spraw załatwionych pozytywnie lub takich, którymi nie trzeba się już zajmować; odłożyć na bok, uznać za załatwione.
ad augusta per angusta
[łac., ‘do wzniosłych wyników ciasnymi drogami’],
triumf osiąga się przez zwalczanie trudności (Hernani V.M. Hugo).
na przyszłą rzeczy pamiątkę.
ad infinitum
[łac.],
do nieskończoności; bez końca.
ad Kalendas Graecas
[łac., ‘do greckich kalend’],
ad leones
[łac., ‘lwom na pożarcie’],
okrzyk widzów w cyrku rzymskim, wznoszony pod adresem pokonanych zawodników, także chrześcijan (pierwsze wieki n.e.).
ad libitum
[łac.],
muz. dowolnie, wg upodobania;
ad limina apostolorum
[łac., ‘do progów apostolskich’],
okresowa wizyta biskupa lub episkopatu w Stolicy Apostolskiej.
do wyższych rzeczy jestem urodzony (słowa świętego Stanisława Kostki).
na większą chwałę Bożą — dewiza zakonu jezuitów sformułowana przez św. Ignacego Loyolę;
na większe pomnożenie pobożności — dewiza pijarów.
życzenie długiego życia; sto lat.
ad patres
[łac.,‘do ojców’],
wybrać się na tamten świat, umrzeć.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

A.D., AD «Anno Domini»
ad «do – słowo rozpoczynające odnośniki do punktów wymienionych wcześniej w tekście, np. ad 1»
ad absurdum «(doprowadzić rozumowanie) do niedorzeczności»
ad acta [wym. ad akta] «(złożyć) do akt (spraw, którymi nie trzeba się już zajmować)»
ad deliberandum «do rozważenia»
ad depositum [wym. ad depoz-itum] «do przechowania»
ad exemplum «dla przykładu»
ad extra «na zewnątrz»
ad extremum «na koniec, wreszcie»
ad finem «do końca»
ad hoc [wym. ad hok] «bez przygotowania»
ad infinitum «do nieskończoności»
ad interim [wym. ad interim] «tymczasowo»
ad intra «do wewnątrz, do wnętrza»
ad Kalendas Graecas [wym. ad kalendas grekas] «(odłożyć coś) do terminu, który nigdy nie nastąpi»
ad libitum [wym. ad libitum]
1. «bez ograniczeń»
2. «określenie w partyturze pozwalające wykonawcy utworu na dowolność»
ad litteram «dosłownie»
ad multos annos «życzenie stu lat»
ad notam «do wiadomości»
ad oculos [wym. ad okulos] «naocznie»
ad patres «(wybrać się) na tamten świat»
ad personam «w stosunku do konkretnej osoby»
ad rem «wyrażenie kończące dygresję»
ad spectatores [wym. ad spektatores] «do widzów – wskazówka dramaturga lub reżysera, do kogo mają być kierowane słowa aktora»
ad usum [wym. ad uzum] «do (czyjegoś) użytku»
ad usum externum [wym. ad uzum eksternum] «do użytku zewnętrznego»
ad usum internum [wym. ad uzum internum] «do użytku wewnętrznego»
ad valorem «według wartości»
ad verbum «dosłownie»
ad vitam aeternam [wym. ad witam eternam] «do życia wiecznego»
ad vocem «w nawiązaniu do»
reductio ad absurdum [wym. reduktio ad absurdum] «rozumowanie polegające na wykazaniu fałszywości pewnej tezy przez udowodnienie, że prowadzi ona do absurdu»
terminus ad quem [wym. terminus ad kwem] «moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia