��ab��

Encyklopedia PWN

Volvo Aktiebolaget
[wọlwu ạksjəbulagət],
Volvo AB,
szwedzki koncern przemysłu samochodowego i maszynowego;
mat. wspólna nazwa dla liczb wymiernych i niewymiernych;
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
mat. schemat obliczeniowy ułatwiający znajdowanie ilorazu φ(x) i reszty ψ(α) przy dzieleniu wielomianu ψ(x) = a0xn + a1xn − 1 + ... + an − 1x + an przez dwumian x − α.
mat. konstrukcyjne zagadnienie podziału dowolnego odcinka AB na 3 równe części;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia