��a��nia

Encyklopedia PWN

Cattaneo
[kattanẹo]
Carlo, ur. 15 V 1801, Mediolan, zm. 25 II 1869, Castagnola k. Lugano,
wł. myśliciel i działacz;
metoda zmniejszania energii kinetycznej atomów, czyli schładzania ich do bardzo niskich temperatur (rzędu 0,1 µK), oraz utrzymywania ich przez pewien czas w małym obszarze, wykorzystująca światło laserowe i pole magnetyczne;
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
Chwistek Leon, ur. 13 I 1884, Kraków, zm. 20 VIII 1944, Barwisze k. Moskwy,
logik, matematyk i filozof, malarz i teoretyk sztuki.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
Corradini
[korradịni]
Enrico, ur. 20 VII 1865, San Miniatello di Montelupo, zm. 10 XII 1931, Rzym,
wł. polityk, dziennikarz, pisarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia