��a��nia

Encyklopedia PWN

izomery
[gr.],
związki chemiczne o cząsteczkach nieróżniących się od siebie ani masą, ani liczbą atomów, ani też ich rodzajem, a różniące się sposobem lub kolejnością powiązania tych atomów lub też rozmieszczeniem ich w przestrzeni;
Karol V, z dynastii Habsburgów, ur. 24 II 1500, Gandawa, zm. 21 IX 1558, Yuste (Estremadura),
król Hiszpanii (jako Karol I) i cesarz rzymsko-niemiecki.
Niemojewski Jan, ur. między 1526 a 1530, zm. 8 III 1598,
działacz i pisarz ariański (bracia polscy);
geod. określone matematycznie sposoby przedstawiania na płaszczyźnie powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego.
ortografia
[gr. orhtós ‘prawidłowy’, ‘poprawny’, gráphō ‘piszę’],
ustalony system pisania, zaakceptowany i przestrzegany przez ogół użytkowników danego języka;
plebs
[łac.],
stosowane w historiografii określenie najniższej grupy społecznej w miastach europejskich w średniowieczu i czasach nowożytnych do schyłku XVIII w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia