��a��nia

Encyklopedia PWN

w nauce prawa nazwa określająca ogół norm prawnych z okresu ukształtowania się organizmów państwowych.
Bizet
[bizẹ]
Georges Wymowa, właśc. Alexandre César Léopold Bizet, ur. 25 X 1838, Paryż, zm. 3 VI 1875, Bougival k. Paryża,
francuski kompozytor, twórca Carmen, prekursor muzyki XX w..
termin używany w indologii i religioznawstwie na określenie nieco sztucznie wyodrębnionego okresu w rozwoju hinduizmu (ok. X–V w. p.n.e.);
Buber Martin, ur. 8 II 1878, Wiedeń, zm. 13 VI 1965, Jerozolima,
żydowski filozof, pedagog, jeden z twórców filozofii dialogu, badacz chasydyzmu.
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia