��a��nia

Encyklopedia PWN

reakcja zobojętniania, neutralizacja,
reakcja chem. między kwasem i zasadą, której produktami są woda i sól — połączenia nie wykazujące właściwości ani kwasu, ani zasady;
Remarque
[rəmạrk]
Erich Maria Wymowa, właśc. E. Paul Remark Wymowa, ur. 22 VI 1898, Osnabrück, zm. 25 IX 1970, Locarno,
jeden z najpopularniejszych pisarzy XX w..
teol.:
koncepcja polityki zagranicznej, której istotę stanowi samoograniczanie się poszczególnych państw (ugrupowań państw) dotyczące wielkości posiadanego potencjału militarnego, tak by nie przewyższał on potencjału państwa (grupy państw) oponenta.
celowa działalność na dużą skalę większej lub mniejszej części członków społeczeństwa, nie mieszcząca się, przynajmniej początkowo, w istniejących ramach instytucjonalnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia