������tej

Encyklopedia PWN

Nguyen Truong To
[ŋujen czuoŋ to],
ur. 1828, zm. 1871,
doradca wietnamskiego ces. Tu Duca;
pochodna n-tego rzędu, n-ta pochodna,
mat. n-ty wyraz w ciągu kolejnych pochodnych danej funkcji f: f ′(x) — pochodna 1. rzędu, f ″(x) — pochodna 2. rzędu, czyli pochodna pochodnej 1. rzędu itd.
power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely
[pạuər tendz tə kərạpt ənd ạ̈bsəlu:t pạuər kərạpts ạ̈bsəlu:tli; ang.],
władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny (J. Acton).
the only thing we have to fear is fear itself
[đi ounli ŧıŋ ui häw tə fıər ız fıər ıtsẹlf; ang.],
jedyną rzeczą, której musimy się bać, jest sam strach (z przemówienia prezydenta F.D. Roosevelta).
ave, Caesar, morituri te salutant
[łac., ‘witaj, Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię’],
witaj Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię — pozdrowienie wypowiadane przez wkraczających na arenę gladiatorów, przechodzących przed rozpoczęciem walk obok loży cesarskiej.
chiń. dowódca wojsk., → Zhu De.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia