������������������ab������������������

Encyklopedia PWN

Cevy twierdzenie
[t. czewy],
mat. jeżeli na prostych AB, BC i CA dane są, odpowiednio, punkty P, Q i R, to proste PC, QA i RB przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy .
Chaucer
[czọ:sər]
Geoffrey Wymowa, ur. 1342 lub 1343, Londyn, zm. 25 X 1400, tamże,
najwybitniejszy poeta angielski do czasów Williama Szekspira.
miasto w województwie śląskim, na pograniczu Wyż. Wieluńskiej i Częstochowskiej oraz Obniżenia Górnej Warty, nad Wartą; pow. grodzki, siedziba pow. częstochowskiego.
geod. kąt ostry między kierunkiem odcinka AB w terenie a południkiem przechodzącym przez punkt A;
czworokąt, czworobok,
mat. figura geometryczna płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny ograniczonych łamaną zamkniętą złożoną z 4 odcinków (inaczej: wielokąt płaski o 4 bokach);
Decastello Alfred von, ur. 1872, zm. 1960,
lekarz i uczony;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia