������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość skalarna odnoszona do 2 dowolnych punktów obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego; równa stosunkowi pracy W, wykonywanej przez siły pola elektrycznego przy przemieszczaniu ładunku elektrycznego q wzdłuż pewnej krzywej s (między 2 wybranymi punktami pola, np. A i B), do wartości tego ładunku: UAB = W/q = ∫s Esds, gdzie Es — składowa natężenia pola elektrycznego wzdłuż elementu drogi ds.
mat. znalezienie na prostej, zawierającej dany odcinek AB, takiego punktu C leżącego na zewnątrz odcinka AB, żeby stosunek odległości AC : BC był równy zadanej liczbie.
pryzmat Wollastona, dwójłomny pryzmat polaryzujący,
kostka złożona z 2 prostokątnych pryzmatów z kryształu dwójłomnego, służąca do rozdzielania wiązki światła na 2 promienie spolaryzowane liniowo w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych i rozchodzące się pod pewnym kątem względem siebie
reakcja chem. typu AB + C → AC + B (wymiana pojedyncza, podstawienie) lub AB + CD → AC + BD (wymiana podwójna), w wyniku której z dwu substancji działających na siebie powstają nowe substancje;
region miejski w południowo-wschodniej Szwecji, w hrab. Sztokholm, w północnej części aglomeracji Sztokholmu, ok. 20 km od centrum miasta.
ABB Asea Brown Boveri Group
[eı bi: bi: əsịə braun bọuwəri gru:p],
międzynarodowy holding, założony 1987, z siedzibą w Zurychu;

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia