������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

miasto w województwie podlaskim, pow. grodzki, na Równinie Augustowskiej, nad Czarną Hańczą; siedziba pow. suwalskiego.
na początku lat 60. w USA (szkolnictwo borykało się z brakiem kadr nauczycielskich) telewizyjną stację na„dawczą zainstalowano na pokładzie potężnego samolotu typu DC 8 AB, wyposażonego w siedmiometrową antenę nadawczą, która została zainstalowana pod kadłubem.
mat. zagadnienie konstrukcyjne podziału dowolnego kąta na 3 równe części.
Volkswagen AG
[fọlkswa:gn a:g] Wymowa,
niemiecki koncern przemysłu samochodowego;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
mat. dziedzina matematyki badająca własności rozmaitych operacji na wektorach.

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia