������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

mat. czworokąt (czworobok) mający wszystkie 4 kąty równe, po 90° każdy;
pryzma
[gr.],
mat. pryzmatoid, którego podstawami są prostokąty, a przeciwległe ściany boczne (będące trapezami równoramiennymi) są jednakowo nachylone do podstawy (po przedłużeniu nie muszą przecinać się w jednym punkcie, czyli p. nie musi być ostrosłupem ściętym);
przemienność, komutatywność,
mat. własność działania ⊕ określonego na elementach a, b, ... pewnego zbioru, wyrażająca się tzw. prawem przemienności: ab = ba;
mat. własność figur geometrycznych: 2 figury są przystające, jeżeli przez wykonanie pewnej liczby przesunięć, obrotów i symetrii można jedną z nich otrzymać z drugiej (można nałożyć jedną na drugą);
mat. twierdzenie geom.: suma iloczynów długości przeciwległych boków czworokąta ABCD, na którym można opisać okrąg, jest równa iloczynowi długości jego przekątnych: |AB|·|CD| + |AD|·|BC| = |AC|·|BD|.
reakcja podstawiania, podstawienie,
reakcja wymiany pojedynczej, tj. reakcja chemiczna typu AB + C → AC + B, polegająca na wymianie atomów lub grup atomów między reagującymi indywiduami chemicznymi; w chemii organicznej używa się terminu substytucja.

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia