������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

w. w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim (gmina Czosnów), w Kotlinie Warszawskiej, na skraju Puszczy Kampinoskiej.
mat. trójkątna tablica liczb, w której reguła tworzenia kolejnych wierszy jest następująca: każdy wiersz zaczyna się i kończy jedynką, natomiast każdy z pozostałych wyrazów jest sumą 2 kolejnych wyrazów wiersza poprzedniego — umieszcza się go poniżej przerwy między tymi wyrazami;
Paszkiewicz Henryk, ur. 10 III 1897, Łódź, zm. 8 XII 1979, Londyn,
historyk mediewista;
mat. wyznaczenie wewnątrz danego odcinka AB takiego punktu C, żeby stosunek odległości AC : BC był równy zadanej liczbie.
porządek, relacja porządku, relacja porządkująca, porządek częściowy,
mat. relacja R w zbiorze A, spełniająca następujące własności: 1) aRa dla każdego elementu aA (zwrotność); 2) jeśli aRb oraz bRa, to a = b (antysymetria); 3) jeśli aRb oraz bRc, to aRc (przechodniość);
mat. zbiór P z dwuargumentowym działaniem, przyporządkowującym każdej parze elementów a, bP element abP i spełniającym warunek łączności (tzn. dla dowolnych a, b, cP zachodzi a(bc) = (ab)c);

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „������������������������������������������������������ab������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia