żywność

Encyklopedia PWN

produkty otrzymywane gł. z surowców roślinnych, także zwierzęcych lub biomasy drobnoustrojów;
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
Bodin
[bodę̣],
Bodinus, Jean Wymowa, ur. 1530, Angers, zm. 1596, Laon,
francuski prawnik i twórca myśli politycznej doby odrodzenia, ideolog francuskiego absolutyzmu.
Borden Gail, ur. 9 XI 1801, Norwich (stan Nowy Jork), zm. 11 I 1874, Borden (stan Teksas)
amerykański filantrop, biznesmen i wynalazca;
tlenowe kwasy boru; najważniejsze są: kwas trioksoborowy i dioksoborowy, znane są kwasy poliborowe.
ciężki, wielokonny, 4-kołowy wóz transportowy;
Buszmeni
[afrykanerskie, ‘ludzie z buszu’],
zw. też San,
rdzenny lud z południowej Afryki zamieszkujący głównie Botswanę, Namibię oraz północno-zachodnie rejony RPA.
Carré
[karẹ]
Ferdinand Philippe Eduard, ur. 1824, Poncet (dep. Somme), zm. 1900, Pommeuse (dep. Seine-et-Marne),
fr. konstruktor i wynalazca;
ekon. w gospodarce rynkowej jedno z narzędzi regulacji ekonomicznej,
Child
[czaıld]
Sir Josiah, ur. 1630, Londyn, zm. 22 VI 1699, tamże(?),
angielski kupiec i ekonomista;
pomieszczenie do przechowywania różnych produktów w temperaturze niższej od otoczenia, w celu zahamowania procesów bakteryjnych, biochem., chemicznych;
dziedzina wiedzy i techniki zajmująca się zagadnieniami chłodzenia za pomocą urządzeń techn. (chłodziarka);
w chłodnictwie i zamrażalnictwie żywności system zapewniający ciągłość wymaganych warunków cieplnych we wszystkich ogniwach obrotu, przez które przechodzi produkt po pierwszej obróbce chłodniczej, aż do jego przetworzenia lub spożycia.
technika wytwarzania, badania i wykorzystywania wysokiego ciśnienia, tj. ciśnienia, dla którego przyjęto dolną granicę równą 108 Pa. Zakresy wysokiego ciśnienia występującego w otaczającym nas świecie oraz otrzymywanego w laboratorium podaje diagram.
wielki, amerykański koncern chemiczny;
cyborium
[łac.],
szt. plast.:
stopy, których gł. składnikiem jest cyna, a najczęściej stosowanymi dodatkami stopowymi: ołów (do 50%), antymon (do 18%), cynk (do 8%), miedź (do 6,5%), srebro (do 5%).
Cyrus II Starszy, gr. Kýros, z dynastii Achemenidów, data ur. nieznana, zm. 529 p.n.e.,
twórca imperium achemenidzkiego rozciągającego się od Azji Mniejszej po Azję Centralną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia