żywność

Encyklopedia PWN

metoda konserwowania żywności w hermetycznych naczyniach przez długotrwałe ogrzewanie w wodzie wrzącej lub parze;
Appert
[apẹ:r]
Nicolas François Wymowa, ur. 1750, Châlons-sur-Marne, zm. 3 VI 1841, Massy k. Paryża,
fr. kucharz i wynalazca;
Armia Polska w ZSRR 1941–42 (AP w ZSRR), właśc. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR,
związek operacyjny i ośrodek organizacyjno-szkoleniowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, podległy rządowi polskiemu na uchodźstwie, a operacyjnie dowództwu Armii Czerwonej;
dodawanie do żywności przypraw, olejków, esencji
aseptyka
[gr. a- ‘nie’, sēptikós ‘wywołujący gnicie’],
stan, w którym pomieszczenia, materiały opatrunkowe, narzędzia, leki itp. są wolne od żywych drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych;
Attyla
[gockie, ‘ojczulek’],
data ur. nieznana, zm. 453,
wódz Hunów od 434, najpotężniejszy z władców barbarzyńskich atakujących cesarstwo rzymskie.
ekon. uwarunkowania ograniczające wzrost gospodarczy.
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
baza przetwórnia, baza rybacka,
statek obsługujący na oddalonych łowiskach flotylle mniejszych statków rybackich;
olejek eteryczny otrzymywany z kwitnącego ziela bazylii;
Bednarski Włodzimierz, ur. 16 III 1943, Gniewkowo,
technik; prof. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek PAN;
związek organiczny, najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia