żywność

Encyklopedia PWN

jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
Nikonorow Maksym, ur. 19 VIII 1913, Petersburg, zm. 10 X 1985, Warszawa,
farmaceuta;
koncepcja przebudowy stosunków międzynarodowych, zgłoszona 1974 przez kraje rozwijające się na VI Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
obozy sowieckie, właśc. poprawcze obozy pracy, pot. łagry, ros. isprawitielno-trudowyje łagieria,
miejsca więzienia, odosobnienia i jednocześnie ekonomicznej eksploatacji osób oraz grup społecznych i narodowych, organizowane przez władze sowieckiej Rosji i ZSRR.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations Wymowa(FAO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ,
dział wytwórczości związany z wyrobem i wypiekiem pieczywa (zwłaszcza chleba) sposobem domowym, w piekarniach rzemieślniczych oraz dużych — metodami przemysłowymi;
organizacja pozarządowa o charakterze dobroczynnym,
wystąpienie zbrojne AK przeciw Niemcom rozpoczęte 1 VIII w Warszawie.
jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego, ponadto produkowanie surowców przemysłowych (np. włókna roślinnego i zwierzęcego, skór surowych, używek) w celu zaspokojenia innych (nieżywnościowych) potrzeb człowieka.
Rutkowski Antoni, ur. 13 XI 1920, Poznań, zm. 3 VI 2018, Warszawa,
biochemik; specjalista w zakresie technologii żywności;
Scott
[skot]
Robert Falcon Wymowa, ur. 6 VI 1868, Devonport (hrab. Devon), zm. 29 lub 30 III 1912, Antarktyda Zachodnia,
oficer brytyjskiej marynarki wojennej, badacz Antarktydy.
specjacja
[ang. < łac.],
chem. występowanie różnych form chem. i fiz. tego samego pierwiastka w danym obiekcie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia