żywność

Encyklopedia PWN

stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
Zięcik Adam, ur. 14 XII 1943, Sancygniów,
zootechnik;
festiwal reklamy, przeznaczony dla agencji reklamowych oraz studiów filmowych, fotograficznych, graficznych; organizowany od 1998;
ekon. dobro, którego konsumpcja rośnie w miarę wzrostu dochodów, np. żywność;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia