żywienia

Encyklopedia PWN

wet. choroba koni, rzadziej bydła, spowodowana uszkodzeniem tkanek miękkich kopyta;
w żywieniu człowieka ogólna wartość pokarmu dla organizmu;
omomiłkowate, Cantharidae,
rodzina chrząszczy;
opas, opasanie,
obfite żywienie bydła i owiec w celu uzyskania żywca rzeźnego pożądanej jakości;
pediatria
[gr. país ‘dziecko’, iatreía ‘leczenie’],
medycyna wieku rozwojowego,
dział medycyny klinicznej i teoret., zajmujący się problemami zdrowia dziecka: śledzeniem prawidłowości i zaburzeń rozwoju somatycznego i psychicznego od momentu urodzenia aż do zakończenia procesu dojrzewania (0–18. roku życia).
pobieranie przez rośliny prostych związków nieorg., → żywienie mineralne roślin.
całokształt zagadnień związanych z pszczołami;
sałata, Lactuca,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
rośliny zielone (trawy, rośliny motylkowate), skoszone w początkowym okresie wegetacji i wysuszone w warunkach naturalnych do 15–18% zawartości wody;
łodygi pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion;
sodu chlorek, sól kuchenna, NaCl,
związek nieorganiczny, sól;
termity, bielce, Isoptera,
rząd owadów społ. (społeczeństwa owadów);
troć, troć wędrowna, Salmo trutta,
ryba anadromiczna z rodziny łososiowatych;
tse-tse, Glossina,
rodzaj muchówek z rodziny Glossinidae, liczący 23 gat. i 8 podgat., zamieszkujących środkową Afrykę i lokalnie Płw. Arabski; długie, zachodzące na siebie w spoczynku skrzydła, są nieco większe od skrzydeł muchy domowej; narządy gębowe kłująco-ssące; kłujka długa, twarda wysunięta do przodu (owady dorosłe żywią się krwią człowieka i in. ssaków); jajożyworodne, przepoczwarczenie przechodzą w bagnistej ziemi;
Virtanen
[wịrtanen]
Artturi Ilmari, ur. 15 I 1895, Helsinki, zm. 11 XI 1974, tamże,
biochemik fiński;
witaminy
[łac.],
związki organiczne o różnej budowie chemicznej, niezbędne do prawidłowej czynności organizmu, do wytwarzania składników budulcowych, hormonów, koenzymów, uczestniczące w procesach przemian metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów;
całokształt zabiegów mających na celu stworzenie przychówkowi zwierząt użytkowych najkorzystniejszych warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju;
zootechn. żywienie zwierząt gospodarskich na pastwisku;
ciekły produkt uboczny uzyskiwany przy produkcji spirytusu jako pozostałość zacieru po oddestylowaniu alkoholu;
zagęstniki, substancje zagęszczające,
w technologii żywności i żywieniu człowieka związki wielkocząsteczkowe wykazujące zdolność wiązania wody, w wyniku czego zwiększają znacznie lepkość ośrodka i tworzą żele.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»
żyw daw. «o człowieku: żywy»
żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia