żywienia

Encyklopedia PWN

zwierzę gospodarskie o wielostronnej użytkowości (mięso, mleko, wełna i skóry).
organizacja służby zdrowia w Polsce;
pasza, karma,
produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego oraz substancje uzyskiwane w wyniku procesów chem. (np. mocznik) i biol. (np. drożdże paszowe) zawierające składniki pokarmowe, służące do żywienia zwierząt;
Prawocheński Roman, ur. 16 IV 1877, Litwienka k. Woroneża, zm. 6 VIII 1965, Kraków,
biolog i zootechnik;
termin z zakresu żywienia, określający stopień wchłonięcia strawionych składników pożywienia z przewodu pokarmowego;
Rutkowski Antoni, ur. 13 XI 1920, Poznań, zm. 3 VI 2018, Warszawa,
biochemik; specjalista w zakresie technologii żywności;
Siewierin Siergiej J., ur. 21 XII 1901, Moskwa, zm. 15 VIII 1993, tamże,
biochemik ros.;
wykroczenie polegające na wyłudzeniu bez zamiaru uiszczenia należności płatnego świadczenia
toksokaroza, zespół wędrującej larwy trzewnej,
choroba pasożytnicza zwierząt i ludzi wywoływana przez larwy nicieni rodzaju Toxocara, będących pasożytami zwierząt (psy i koty).
sposób żywienia i utrzymania świń (tuczników) i drobiu, który pozwala na otrzymanie zwierząt rzeźnych o odpowiedniej masie ciała, ilości i jakości mięsa i tłuszczu oraz wydajności rzeźnej;
noworodek urodzony przed 37. tygodniem ciąży z masą ciała poniżej 2500 g.
wegetarianizm
[niem. < średniow. łacina vegetarius ‘roślinny’],
jarstwo,
sposób odżywiania się ludzi pokarmami wyłącznie roślinnymi (wegetarianizm absolutny) lub roślinno-nabiałowymi (wegetarianizm względny).
Witczak Franciszek, ur. 1 X 1921, Siedlec k. Łęczycy, zm.9 VI 2009, Warszawa,
zootechnik;
zakaźne choroby, choroby infekcyjne,
choroby ludzi, zwierząt i roślin wywoływane przez bakterie, wirusy, grzyby i biologicznie czynne substancje przez nie wytwarzane;
zgłębnik, sonda,
med. elastyczna rurka z tworzywa sztucznego wprowadzana do światła przewodu pokarmowego przez nos lub usta w celach diagnostycznych lub leczn.;
zoohigiena
[gr.],
higiena zwierząt,
nauka zajmująca się badaniem wzajemnych stosunków między organizmem zwierzęcia a środowiskiem zewn.;
Żebrowska Teresa, ur. 1934,
zootechnik;
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
Balicka, Iwanowska-Balicka, Gabriela, ur. 16 V 1871, Warszawa, zm. 19 II 1962, Kraków,
botanik, działaczka polityczna;
bielankowate, białokrwiste, Channichthyidae,
rodzina ryb z rzędu okoniokształtnych;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»
żyw daw. «o człowieku: żywy»
żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia