żywienia

Encyklopedia PWN

Pettenkofer Max Josef von, ur. 3 XII 1818, Lichtenheim, zm. 10 II 1901, Monachium,
niem. lekarz higienista i chemik;
gałąź produkcji zwierzęcej zajmująca się hodowlą, chowem i użytkowaniem drobiu.
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, ang. United Nations Children’s Fund (UNICEF),
organ pomocniczy ONZ, instytucja pomocy dzieciom;
kiszonki, kwaszonki,
pasze soczyste zakonserwowane naturalnie w wyniku fermentacji lub przez dodanie kwasów org. bądź mineralnych (np. mrówkowego lub siarkowego), a także preparatów fabrycznych (np. Acidol, Ensimax).
manna
[gr. < hebr.],
pot. nazwa kaszy pszennej, łatwo strawnej, o wyrównanej granulacji (ok. 0,85 mm);
Rostafiński Jan, ur. 13 II 1882, Kraków, zm. 6 VII 1966, Warszawa,
syn Józefa, zootechnik;
Barej Wiesław, ur. 22 I 1934, Stoczek Łukowski, zm. 14 XI 2000, Warszawa,
lekarz weterynarii, fizjolog zwierząt;
Bednarski Włodzimierz, ur. 16 III 1943, Gniewkowo,
technik; prof. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek PAN;
brachycefalizacja
[gr. brachýs ‘krótki’, kephalḗ ‘głowa’],
antropol. proces polegający na zmianie kształtu oglądanej z góry czaszki ludzkiej z wydłużonego w kierunku czołowo-potylicznym (tzw. długogłowość, dolichocefalia) w bardziej zaokrąglony (tzw. krótkogłowość, brachycefalia);
bromatologia
[gr. brṓma ‘pożywienie’, lógos ‘nauka’],
nauka stosowana zajmująca się badaniem żywności;
młode bydło opasowe w wieku ok. 18 miesięcy;
Cartland
[kạ:rtlənd]
Dame Barbara, ur. 9 VII 1901, Birmingham, zm. 21 V 2000, Hatfield,
pisarka angielska;
med. wprowadzenie do jam ciała cewnika w celach diagnostycznych lub leczniczych;
chemia rolna, chemia rolnicza, agrochemia,
dyscyplina nauk. zaliczana do nauk roln., zajmująca się badaniem żyzności gleby, nawozów, zagadnień związanych z nawożeniem i odżywianiem się roślin;
dieta
[łac. < gr. díaita ‘sposób życia’],
oparty na zasadach dietetyki sposób żywienia się człowieka, charakteryzujący się ustalonym pod względem jakości, ilości i urozmaicenia doborem pokarmów, dostosowanym do potrzeb organizmu.
tradycyjny sposób żywienia ludności zamieszkującej eur. wybrzeża i wyspy M. Śródziemnego;
Domański Eugeniusz, ur. 15 XI 1909, Dminin k. Łukowa, zm. 25 IV 1992, Warszawa,
lekarz weterynarii, neurofizjolog;
Duniec Henryk, ur. 23 VI 1924, Przemęczany (pow. proszowicki), zm. 3 VII 1995, Kraków,
zootechnik;
farmacja
[gr.],
zespół nauk obejmujących wiedzę o lekach;
stowarzyszenie zrzeszające polskich konsumentów; założone VII 1981, z siedzibą w Warszawie;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»
żyw daw. «o człowieku: żywy»
żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia