żywić

Encyklopedia PWN

drętwowate, Torpedinidae,
rodzina ryb mor. z rzędu płaszczkokształtnych;
dronty, Raphidae,
wymarła rodzina nielotnych ptaków z rzędu gołębiowych, które występowały tylko na Maskarenach;
dropie, Otididae,
rodzina ptaków z rzędu żurawiowych;
drozdowate, Turdidae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
drwalnik, Trypodendron,
rodzaj chrząszczy z rodziny kornikowatych;
drwionkowate, Lymexylidae (Lymexylonidae),
rodzina chrząszczy;
dubelt, Gallinago media,
ptak z podrodziny bekasów;
Duniec Henryk, ur. 23 VI 1924, Przemęczany (pow. proszowicki), zm. 3 VII 1995, Kraków,
zootechnik;
dydelfowate, szczury workowate, Didelphidae,
rodzina ssaków z nadrzędu torbaczy;
dzierzby, Laniinae,
podrodzina ptaków z rodziny dzierzbowatych;
rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych;
dzięciołowe, Piciformes,
rząd ptaków występujących na całym świecie, z wyjątkiem Australii, Madagaskaru i Antarktydy;
dzięcioły, Picinae,
podrodzina ptaków z rodziny dzięciołowatych obejmująca większość gatunków dzięciołów;
dzik, Sus scrofa,
ssak z rzędu parzystokopytnych, z rodziny świniowatych;
dziobak, Ornithorhynchus anatinus,
ssak z rzędu stekowców, jedyny przedstawiciel rodziny dziobaków (Ornithorhynchidae); zamieszkuje południowo-wschodnią Australię i Tasmanię;
dzioborożce, Bucerotidae,
rodzina ptaków z rzędu kraskowych;
dzwoniec, Carduelis chloris,
ptak z rodziny łuszczaków;
Dźńanadas, Jñānadas, ur. ok. 1530, Kandra (Bengal), data śmierci nieznana,
poeta indyjski, tworzący w języku bengalskim i bradźbuli;
dżdżownice, Lumbricidae,
rodzina lądowych pierścienic z gromady skąposzczetów;
metoda poprawienia strawności pasz i lepszego wykorzystania składników pokarmowych, stosowana w żywieniu zwierząt;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
żyw daw. «o człowieku: żywy»
higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia