żywić

Encyklopedia PWN

gałąź produkcji zwierzęcej zajmująca się hodowlą, chowem i użytkowaniem drobiu.
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, ang. United Nations Children’s Fund (UNICEF),
organ pomocniczy ONZ, instytucja pomocy dzieciom;
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
Kielanowski Jan, ur. 16 VI 1910, Lwów, zm. 16 I 1989, Warszawa,
brat Tadeusza Michała, zootechnik, genetyk;
kiszonki, kwaszonki,
pasze soczyste zakonserwowane naturalnie w wyniku fermentacji lub przez dodanie kwasów org. bądź mineralnych (np. mrówkowego lub siarkowego), a także preparatów fabrycznych (np. Acidol, Ensimax).
komarowate, Cucuidae,
rodzina owadów z rzędu muchówek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia