żywić

Encyklopedia PWN

Herman Władysław, ur. 8 VIII 1901, Lwów, zm. 29 XII 1981,
zootechnik;
heterotrofy
[gr.],
organizmy cudzożywne,
ekol. organizmy cudzożywne, które odżywiają się (heterotrofizm) substancjami organicznymi pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
hiberna
[łac. hiberno ‘zimuję’],
w dawnej Polsce obowiązek kwaterowania i żywienia wojska stacjonującego w zimie w królewszczyznach i dobrach kościelnych (tzw. chleb zimowy);
higiena
[gr. hygieinós ‘zdrowy’, ‘zdrowotny’],
gałąź medycyny; nauka zajmująca się badaniem wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społ. na człowieka, jego zdrowie i życie.
w szerszym, historycznym znaczeniu sfera działalności człowieka związana z utrzymaniem, reprodukcją i przekształcaniem populacji zwierząt, od ich udomowienia do stałego zwiększania ich użytkowości, oraz ich wykorzystaniem do zaspokojenia różnorakich potrzeb człowieka; w węższym, współczesnym znaczeniu — sterowanie genetycznymi zmianami populacji zwierzęcych, spełniającymi założony cel hodowlany.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia