żywić

Encyklopedia PWN

uczysz się przez całe życie, a umierasz głupi.
dietetyka
[łac. < gr.],
nauka obejmująca ogół wiedzy związanej z racjonalnym żywieniem człowieka, a także działalność w tym zakresie;
Malarski Henryk, ur. 4 III 1887, Racławice (Krakowskie), zm. 11 XI 1955, Puławy,
biochemik;
zootechn. mierniki wartości pokarmowej (produkcyjnej) pasz, używane także do określania zapotrzebowania zwierząt na karmę.
Szczygieł Aleksander, ur. 23 VIII 1906, Krynka (pow. łukowski), zm. 9 VI 1983, Warszawa,
lekarz dietetyk;
pobieranie przez organizm substancji ze środowiska zewnętrznego, stanowiących materiał do budowy i odnowy składników ciała oraz źródło energii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia