żylnym

Encyklopedia PWN

trombofilia
[gr.],
med. wrodzona lub nabyta skłonność do powstawania zakrzepicy żylnej lub tętniczej.
wrotny układ, krążenie wrotne,
anat. część układu krwionośnego (żylnego) niektórych narządów wewn. kręgowców;
zastój, hipostaza,
med. zatrzymanie przepływu krwi żylnej lub innych płynów ustrojowych;
martwica ograniczonego obszaru płuca, spowodowana przez niedrożność tętnicy zaopatrującej ten obszar
zespolenie chirurgiczne, anastomoza chirurgiczna,
zabieg operacyjny polegający na wykonaniu koniecznego połączenia elementów anatomicznych tego samego układu (przewód pokarmowy, naczynia tętnicze, żylne, moczowodu itp.) po uprzednim usunięciu części zmienionej chorobowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia