żylnym

Encyklopedia PWN

przedstawiciele 2 gromad bezkręgowców należących do płazińców: skrzelowców (p. monogenetyczne, Monogenea) oraz przywr właściwych (Trematoda);
ptaki, Aves,
gromada stałocieplnych kręgowców z grupy owodniowców;
choroba wywołana przez przywry krwi z rodzaju Schistosoma;
sieć dziwna, sieć cudowna,
biol. sieć naczyń włosowatych tętniczych między tętnicami lub naczyń włosowatych żylnych między żyłami.
sinica, cyjanoza,
med. niebieskawe lub niebieskawoszare zabarwienie skóry i błon śluzowych, zależne od wypełnienia splotów podbrodawkowych skóry krwią zawierającą więcej niż 50 g/l odtlenowanej hemoglobiny lub od obecności nieprawidłowych związków hemoglobiny;
narząd związany z układem krwionośnym, u człowieka leżący w jamie brzusznej, w okolicy lewego podżebrza,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia