żylnym

Encyklopedia PWN

płazy, Amphibia,
gromada ziemno-wodnych, zmiennocieplnych kręgowców.
med. choroba lub zespół objawów klinicznych związany przyczynowo z przebytą operacją;
med. dolegliwości i objawy związane z przewlekłą niewydolnością żylną żył kończyn dolnych, spowodowaną przebytą zakrzepicą żył głębokich;
przeciwzakrzepowe leki, leki przeciwkrzepliwe, antykoagulanty, anticoagulantia,
grupa leków stosowanych w zapobieganiu powstawania i w leczeniu zakrzepów żylnych, tętniczych i wewnątrzsercowych,
przerzut, metastaza,
med. przeniesienie się procesu chorobowego z ogniska pierwotnego w inne miejsce w organizmie;
med. nieprawidłowe połączenie światła narządów lub tkanek z powierzchnią skóry (p. zewnętrzna) lub świateł narządów między sobą (p. wewnętrzna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia