żylnym

Encyklopedia PWN

flebografia
[gr. phléps, phlebós ‘żyła’, gráphō ‘piszę’],
wenografia,
radiologiczna metoda badania układu żylnego, zwłaszcza kończyn dolnych;
hematokryt
[gr.],
Ht, HCT,
med. stosunek objętościowy krwinek czerwonych w próbce krwi pełnej żylnej lub włośniczkowej, wyrażony ułamkiem dziesiętnym (dawniej w %);
dział kardiologii zajmujący się badaniem warunków przepływu krwi w sercu i dużych naczyniach krwionośnych;
Hipokrates, Hippokrátēs, ur. ok. 460 p.n.e., wyspa Kos, zm. ok. 377 p.n.e., Larysa (ob. Larisa, Tesalia),
lekarz grecki, zwany ojcem medycyny; twórca zasad etyki lekarskiej i nauki o temperamentach.
Hoyer Henryk (st.), ur. 26 IV 1834, Inowrocław, zm. 3 VII 1907, Warszawa,
ojciec Henryka mł., histolog, embriolog i lekarz;
med. zabieg kardiochirurgiczny, rozszerzenie lewego ujścia żylnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia