żylnym

Encyklopedia PWN

med. rozszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego;
żyły, naczynia żylne,
anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
angiografia
[gr. angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych w poszczególnych częściach ciała lub narządach.
med. stan chorobowy, w którym współistnieją przeciwciała antyfosfolipidowe: antykoagulant tocznia lub przeciwciała antykardiolipinowe w surowicy oraz zakrzepica tętnicza lub żylna, powtarzające się poronienia lub małopłytkowość;
dializa
[gr. diálysis ‘rozdzielenie’],
med. metoda oczyszczania krwi z substancji odpadowych przemiany materii i regulacji składu elektrolitowego krwi stosowana u chorych z uszkodzeniem nerek w stopniu stanowiącym poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu (z utratą życia włącznie).
Fabricius ab Aquapendente Hieronymus, Fabrizi d’Acquapendente Girolamo, ur. 1533, Acquapendente, zm. 21 V 1619, Padwa,
wł. anatom i chirurg; współtwórca podstaw nowoczesnej embriologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia