żylnym

Encyklopedia PWN

owrzodzenie podudzi, owrzodzenie goleni,
med. trudno gojący się ubytek skóry i tkanki podskórnej goleni;
fizjol. ciśnienie występujące w sercu i naczyniach krwionośnych;
kardiologia interwencyjna, kardiologia inwazyjna,
dział kardiologii zajmujący się leczeniem chorób serca metodami zabiegowymi, niechirurgicznymi;
limfatyczny układ, układ chłonny,
część układu naczyniowego kręgowców (krążenia układ);
pletyzmografia
[gr. plēthysmós ‘powiększenie’, gráphō ‘piszę’],
metoda badania obwodowego układu naczyniowego lub oddechowego na podstawie pomiaru zmian objętości ciała wywołanych okresową zmianą wypełnienia naczyń krwią (p. klasyczna i p. impedancyjna) lub zmianą wypełnienia płuc powietrzem podczas oddychania (p. całego ciała).
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia