żylaki

Encyklopedia PWN

med. trwałe org. rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznurów, splotów lub kłębów, często z balonowatym uwypukleniem;
med. rozszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego;
angiochirurgia
[gr.],
chirurgia naczyń krwionośnych,
dział chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem chorób tętnic i żył obwodowych;
azoospermia
[gr.],
med. brak plemników i elementów nabłonka plemnikotwórczego w nasieniu;
hemoroidy
[gr.],
guzki krwawnicze, żylaki odbytu,
żylakowato poszerzone żyły splotu odbytniczego, mające postać łatwo krwawiących guzków;
owrzodzenie podudzi, owrzodzenie goleni,
med. trudno gojący się ubytek skóry i tkanki podskórnej goleni;
med. dolegliwości i objawy związane z przewlekłą niewydolnością żylną żył kończyn dolnych, spowodowaną przebytą zakrzepicą żył głębokich;
proktologia
[gr.],
dział medycyny (chorób wewn. i chirurgii) zajmujący się leczeniem chorób odbytu i odbytnicy;
żyły, naczynia żylne,
anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
lek działający na naczynia krwionośne;
hymenofor
[gr. hymḗn ‘skóra’, ‘błona’, phorós ‘niosący’],
bot. wydzielona i różnie ukształtowana część owocników grzybów z klasy podstawczaków, na której rozwija się warstwa rodzajna;
leczenie, terapia,
wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.
med. zmiany tkanki lub narządu polegające na zaniku komórek miąższowych i rozroście tkanki łącznej ulegającej bliznowaceniu;
med. zmniejszenie we krwi obwodowej stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych (poniżej 140 g/l u mężczyzn i poniżej 120 g/l u kobiet), liczby krwinek czerwonych (poniżej 4,5 · 1012/l u mężczyzn i 4,0 · 1012/l u kobiet) oraz wskaźnika hematokrytowego (poniżej 0,40 l/l u mężczyzn i 0,36 l/l u kobiet), także zmniejszenie całkowitej masy krwinek czerwonych, a niekiedy i całkowitej objętości krwi krążącej;
pletyzmografia
[gr. plēthysmós ‘powiększenie’, gráphō ‘piszę’],
metoda badania obwodowego układu naczyniowego lub oddechowego na podstawie pomiaru zmian objętości ciała wywołanych okresową zmianą wypełnienia naczyń krwią (p. klasyczna i p. impedancyjna) lub zmianą wypełnienia płuc powietrzem podczas oddychania (p. całego ciała).
wstrząs, szok,
med. zagrażający życiu zespół objawów załamania homeostazy organizmu, występujący z powodu niedostatecznego przepływu krwi przez tkanki i narządy, a w związku z tym niedostateczną podażą tlenu do komórek, ich niedożywienia i usuwania z nich produktów przemiany materii;
zakrzep, skrzeplina,
med. postać stała krwi, powstająca za życia (wskutek wytrącania się włóknika i osadzania się płytek krwi) w świetle naczyń lub serca;

Słownik języka polskiego PWN

żylak «chorobliwe rozszerzenie i wydłużenie żył, powstające najczęściej na łydkach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia