życzliwość

Encyklopedia PWN

Admet, Ádmētos,
mit. gr. król Feraj w Tesalii;
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
Dickens
[dı̣kınz]
Charles Wymowa, ur. 7 II 1812, Landport k. Portsmouth, zm. 9 IV 1870, Gadshill k. Rochester (hrab. Kent),
powieściopisarz angielski; najwybitniejszy przedstawiciel angielskiej powieści społeczno-obyczajowej 2. połowy XIX w..
Falun Gong, Falun Dafa,
ruch społ.-rel. zapoczątkowany w Chinach 1992;
Grzegorzewska Maria, ur. 8 IV 1888, Wołucza k. Rawy Mazowieckiej, zm.7 V 1967, Warszawa,
polska pedagog specjalizująca się w pedagogice specjalnej, działaczka społeczna.
Horthy de Nagybánya
[họrti de nọdiba:nio]
Miklós Wymowa, ur. 18 VI 1868, Kenderes k. Debreczyna, zm. 9 II 1957, Estoril (Portugalia),
węgierski polityk, admirał.
humanitaryzm
[fr. < łac.],
postawa pełna wyrozumiałości i życzliwości, nacechowana szacunkiem dla człowieka i pragnieniem oszczędzenia mu cierpień.
Hume
[hju:m]
David Wymowa, ur. 26 IV 1711, Edynburg, zm. 25 VIII 1776, tamże,
brytyjski filozof, historyk i ekonomista, przedstawiciel brytyjskiego oświecenia.
Konfucjusz, właśc. Kong Qiu lub Kong Zhongni, zw. także Kongfuzi [‘mistrz Kong’], ur. 28 IX 551, Zou, zm. 479 p.n.e., tamże,
chiński filozof i myśliciel społeczno-polityczny; twórca systemu filozoficznego i moralno-społecznego, zwanego konfucjanizmem.
moralność
[fr. moral < łac. moralis ‘dotyczący obyczajów’]:
Nietzsche
[nị:czə]
Friedrich Wilhelm Wymowa, ur. 15 X 1844, Röcken k. Lützen, zm. 25 VIII 1900, Weimar,
filozof niemiecki.
wg filozofów starożytnych dzielenie życiowych powodzeń i niepowodzeń, jedność w szlachetnych zamierzeniach, a przyjaciel to „drugie ja” (Teofrast z Eresos), „połowa duszy mej” (Horacy); przyjaźń jest cnotą, złotym środkiem między wadami wrogości i pochlebstwa;
Relander Lauri Kristian, ur. 31 V 1883, zm. 9 II 1942, Helsinki,
polityk fiński;
Rimay
[rịmoj]
János, ur. ok. 1570, Alsósztregova (ob. Dolná Strehová, Słowacja), zm. między 9 a 11 XII 1631, Divény (ob. Divín, Słowacja),
poeta węgierski;
filoz. pokrewna życzliwości postawa akceptacji dokonań, dążeń i poglądów drugiego człowieka oraz czci dla tego, co w nim wielkie.
Tacyt, Publius Cornelius Tacitus Caecina, ur. ok. 55 r., zm. ok. 120,
historyk rzymski.

Słownik języka polskiego PWN

życzliwy
1. «przyjaźnie usposobiony»
2. «będący wyrazem przyjaznych uczuć»

• życzliwie • życzliwość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia