życie

Encyklopedia PWN

serial polski z 1967–68, czarno-biały, reżyseria: A. Konic, J. Morgenstern, scenariusz: A. Zbych (pseud.); 18 odcinków;
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
żyły, naczynia żylne,
anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
dziedzina etyki zajmująca się moralnymi aspektami sfery produkcji materialnej i związanymi z nimi zagadnieniami polit.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia