życie

Encyklopedia PWN

miesięcznik popularnonauk.,
tygodnik (obecnie miesięcznik) wydawany od 1946 w Warszawie;
kompleks interakcji i zjawisk między osobnikami jednego lub różnych gat., przejawiających się w antagonizmie, walkach, neutralizmie lub współdziałaniu u zwierząt, a także tworzeniu tzw. zbiorowości społ. (czasem zw. zespołami), wynikających zarówno z tzw. czynników dalszych (ang. ultimate factors), którymi zajmuje się socjobiologia, jak i bliższych (ang. proximate factors; zachowanie się zwierząt), np. strachu lub atrakcji i więzi społ., czyli stosunków, połączeń i zależności łączących je w zbiorowość.
organizacja młodzieżowa zał. 1945;
tygodnik prawno-społ., wyd. 1956–2001 w Warszawie (do 1973 jako dwutygodnik), od 1997 miesięcznik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia