życie

Encyklopedia PWN

ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
dwutygodnik kult.-lit., wyd. 1945–46 w Poznaniu;
ogólnopol. tygodnik lit.-społ., wyd. 1951–90 (1951–52 jako dwutygodnik) w Krakowie;
dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
kwartalnik, wydawany 1986–90 przez Muzułmański Związek Religijny;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości, sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru muzyki
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia