życie

Encyklopedia PWN

biol. żyjące do dziś reliktowe gat. organizmów, należące do wymarłych grup systematycznych;
biol., ekol. zwierzę lub roślina (zwana też rośliną żywicielską), w których ciele żyje i z którego czerpie pożywienie inny organizm, pasożyt;
zool. rodzaj rozrodu u zwierząt, gdy po zapłodnieniu wewn. cały rozwój zarodka przebiega w organizmie matki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia