życie

Encyklopedia PWN

biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
tygodnik polit. i społ.-lit., wyd. 1910–12 we Lwowie;
tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
tygodnik rel.;
tygodnik lit.-artyst. (początkowo także społ.-nauk.), wyd. 1897–1900 w Krakowie (od 1899 dwutygodnik, następnie miesięcznik);
dziennik informacyjno-publicyst. o zasięgu ogólnokrajowym, wyd. 1996–2005 w Warszawie;
w znaczeniu potocznym — świat ludzkich myśli, wyobrażeń, pragnień, doznań i wartościowań moralnych
w wierzeniach większości ludów egzystencja człowieka lub jego duchowej istoty (duszy) w krainie zmarłych po śmierci (eschatologia)
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1944 do 2011 w Warszawie.
dziennik, wydawany od 1947 w Częstochowie;
czasopismo ekon.-społ., wyd. od 1945 jako dwutygodnik, od 1957 tygodnik w Warszawie;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
dwutygodnik kult.-lit., wyd. 1945–46 w Poznaniu;
ogólnopol. tygodnik lit.-społ., wyd. 1951–90 (1951–52 jako dwutygodnik) w Krakowie;
dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
kwartalnik, wydawany 1986–90 przez Muzułmański Związek Religijny;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości, sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru muzyki
popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

życie
1. «stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiająch reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie, wzrastanie i rozmnażanie»
2. «egzystencja; też: warunki egzystencji»
3. «energia i witalność»
4. «nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś»
5. pot. «utrzymanie i wyżywienie»
6. «funkcjonowanie czegoś»
ubezpieczenie na życie «zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy osobie wskazanej w razie śmierci osoby objętej tym ubezpieczeniem»
życie płodowe «okres życia płodu trwający od chwili zakończenia się okresu embrionalnego do momentu urodzenia»
życie przyszłe «według wierzeń religijnych: życie duszy po śmierci człowieka»
żyć
1. «istnieć i funkcjonować w sposób właściwy organizmom żywym»
2. «egzystować w jakichś warunkach»
3. «utrzymywać się»
4. «pozostawać z kimś w jakichś stosunkach»
5. «przebywać lub mieszkać gdzieś»
6. «działać lub być aktualnym»
żyto
1. «gatunek zboża, z którego robi się mąkę i spirytus»
2. «ziarno tego zboża»
3. pot. «żytniówka»

• żytni • żytko
żyjący «żywi ludzie»
żyła
1. «rurkowate naczynie krwionośne, prowadzące krew do serca; też: każde naczynie krwionośne»
2. pot.«o kimś skąpym»
3. pot. «o kimś zasadniczym i wymagającym»
4. «masa skalna lub mineralna wypełniająca szczelinę w skałach»
5. «metalowa część przewodu służąca do przewodzenia prądu»

• żylny
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
żyła wodna «woda płynąca pod ziemią wąskim pasem»
żyła wrotna «żyła doprowadzająca krew z jelit do wątroby»
żyły płucne «żyły prowadzące krew z płuc do serca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia