żebrowy

Encyklopedia PWN

bud. element sklepienia żebrowego lub belka żelbetowa stropu, także usztywnienie belek i słupów stalowych w miejscach połączeń lub podpór.

Słownik języka polskiego PWN

żebro
1. «łukowato wygięta kość biegnąca od kręgosłupa do klatki piersiowej»
2. «łuk poprzeczny z kamienia lub cegły wzmacniający sklepienie»
3. «jeden z ułożonych równolegle, podłużnych elementów jakiegoś urządzenia lub szkieletu konstrukcyjnego»

• żebrowy • żeberko • żeberkowy
krzyż żebrowy «dwa krzyżujące się główne żebra sklepienia krzyżowo-żebrowego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia