Żelazo

Encyklopedia PWN

składnik strukturalny wielu stopów żelaza będący roztworem stałym międzywęzłowym węgla (maks. 2,06%) w żelazie γ;
ferrytyna
[łac.],
metaloproteina o masie cząsteczkowej ok. 460 kDa wiążąca jony żelaza występującego na III stopniu utlenienia (Fe3+);
archeol. kultura epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (XIV–IV w. p.n.e.), w maks. zasięgu zajmująca rozległe tereny środkowej Europy (prawie całą Polskę, Wołyń, część Słowacji, Moraw, Czech, Saksonię i Brandenburgię);
syderyt
[gr. sídēros ‘żelazo’],
minerał, węglan żelaza FeCO3;
okręg przem. obejmujący północno-zachodnią część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w trójkącie Gliwice–Tarnowskie Góry–Mysłowice
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia