Żelazo

Encyklopedia PWN

różnorodna fizjologicznie grupa bakterii mogących wykorzystywać jony żelaza(III) jako akceptory elektronów.
łow. rodzaj pułapek do chwytania zwierząt łownych;
związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
leki stosowane w niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza, a przede wszystkim niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza,
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
związki chemiczne żelaza z siarką, w których siarka występuje na −II stopniu utlenienia:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia