źródłoznawstwo

Encyklopedia PWN

nauka o źródłach historycznych, za które pierwotnie uważano teksty z czasów minionych, obecnie wszelkie ślady działalności ludzkiej;
Tichomirow Michaił N., ur. 1 VI 1893, Moskwa, zm. 2 IX 1965, tamże,
historyk ros.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia