źródłowa

Encyklopedia PWN

wydawnictwo rejestrujące opisy bibliograficzne artykułów z bieżących czasopism nauk. oraz opisy publikacji w nich cytowanych (w przypisach bądź bibliografii załącznikowej).
pojęcie stosowane w meteorologii na określenie powietrza zajmującego duży obszar (setek tys. km2) i mającego na danym poziomie w przybliżeniu jednakowe właściwości fiz. (gł. temperaturę i wilgotność).
erozja
[łac. erosio ‘żłobienie’, ‘wgryzanie’],
zespół procesów powodujących żłobienie i rozcinanie powierzchni skorupy ziemskiej przez wody, lodowce i wiatr, połączone z usuwaniem powstających produktów niszczenia;
Livingstone
[lı̣wıŋstən]
David Wymowa, ur. 19 III 1813, Blantyre k. Glasgow, zm. 1 V 1873, Chitambo (nad jez. Bangueulu),
szkocki lekarz, misjonarz protestancki i podróżnik.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia