świetlne

Encyklopedia PWN

narządy zwierząt zdolne do wytwarzania światła widzialnego.
inform. urządzenie peryferyjne do wskazywania obiektów na ekranie;
interdyscyplinarna dziedzina obejmująca sposoby: wytwarzania, formowania, rozsyłania, mierzenia i stosowania światła, a także reakcję narządu wzroku na różne bodźce świetlne i stany oświetlenia;
jednostka długości stosowana w astronomii (głównie w publikacjach popularnonaukowych);
jeden z gł. parametrów techn. charakteryzujących źródło światła;
spawanie polegające na stapianiu styku obszaru łączonych przedmiotów wiązką promieni świetlnych o długości fali w zakresie bliskiej podczerwieni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia