świerzb

Encyklopedia PWN

med. choroba inwazyjna wywoływana przez świerzbowce, u człowieka przez świerzbowca ludzkiego;
różne gatunki roztoczy z podrzędu Sarcoptiformes, wywołujące świerzb u ptaków, wielu ssaków i u człowieka; obejmują pajęczaki, m.in. z rodzajów Psoroptes, Chorioptes, Sarcoptes, Cytodites;
tradycyjna nazwa niektórych chorób zakaźnych przenoszonych drogą kontaktów seksualnych;
sodu tiosiarczan(VI), antychlor, Na2S2O3,
związek nieorganiczny, sól;
Stefański Witold, ur. 25 VII 1891, Kielce, zm. 18 VII 1973, Warszawa,
zoolog, parazytolog.

Słownik języka polskiego PWN

świerzb «zakaźna choroba pasożytnicza skóry ludzi i zwierząt»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia