świat

Encyklopedia PWN

filoz. ogół tego, co istnieje, całość stworzenia w przeciwstawieniu do Boga;
ilustrowany tygodnik o charakterze magazynu, zał. przez S. Krzywoszewskiego, wyd. 1906–39 w Warszawie,
ilustrowany dwutygodnik lit.-artyst., wyd. 1882–92 i 1893–95 w Krakowie oraz 1892 we Lwowie;
tygodniowy magazyn ilustrowany, wyd. 1951–69 w Warszawie; redaktor S. Arski.
pojęcie wprowadzone przez G.W. Leibniza, wg którego Bóg w swej wszechmocy mógł stworzyć każdą postać świata, lecz w swej mądrości stworzył świat najlepszy;
popularny dwutygodnik, wydawany od 1993 w Warszawie;
pismo młodzieżowe,
miesięcznik popularnonauk.,
nazwa hist. wprowadzona przez Europejczyków w epoce wielkich odkryć geogr. dla 2 kontynentów półkuli zachodniej (Ameryki Północnej i Ameryki Południowej), w celu odróżnienia ich od znanych już w starożytności lądów Starego Świata (Europy, Azji, Afryki);
miesięcznik popularnonauk.,
nazwa hist. znanych już w starożytności lądów, Europy, Azji i Afryki, wprowadzona przez Europejczyków w epoce wielkich odkryć geogr.;

Materiały dodatkowe

Najmniejszy ptak na świecie
koliberek hawański — ma długość zaledwie 6 cm i masę ciała ok. 2 g. Podobne rozmiary ma też, uważany niekiedy za najmniejszego ptaka świata, trzmielak.
Najmniejszy ssak świata
ryjówka etruska — osiąga dł. ciała 3,6–5,2 cm i masę 1,2–1,7 g.
Najstarszy Park Narodowy świata
Yellowstone National Park — ten zajmujący obszar 899 139 ha amerykański Park Narodowy został utworzony już w 1872 roku.
Największy bezkręgowiec świata
kałamarnica Architheuthis dux — ten głowonóg może mieć długość (łącznie z ramionami) nawet ok. 20 m i ważyć kilka ton.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Stary Świat «Europa, Azja i Afryka»
świat I
1. «Ziemia jako planeta»
2. «otaczająca kogoś przestrzeń»
3. «miejscowości będące poza miejscem czyjegoś zamieszkania»
4. «ogół ludzi żyjących na ziemi»
5. «ogół ciał niebieskich»
6. «każdy możliwy ośrodek życia lub cywilizacji we wszechświecie»
7. «wszelkie przejawy życia na ziemi»
8. «kraj, region, okolica odznaczające się czymś charakterystycznym»
9. «grupa ludzi, których coś łączy»
10. «zespół żywych organizmów lub przedmiotów mających wspólne cechy»
11. «dziedzina, sfera»
świat II daw. «bardzo dużo, wiele»
świat przedstawiony «układ elementów treści w dziele literackim»
Trzeci Świat «postkolonialne, słabo rozwinięte gospodarczo kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii»
bieguny świata, bieguny niebieskie «punkty, w których oś świata przecina sferę niebieską»
części świata «masywy lądowe: Europa, Azja itp.»
oś świata «prosta przechodząca przez środek sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi»
strony świata «kierunki na kuli ziemskiej: północ, południe, wschód, zachód»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia