śrubową

Encyklopedia PWN

mat. złożenie obrotu przestrzeni i przesunięcia o wektor równoległy do osi tego obrotu.
mechanizm złożony z 2 członów ruchomych: śruby i nakrętki; ruch obrotowy jednej z nich powoduje ruch poosiowy drugiej;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
pompa wyporowa rotacyjna o wirniku (lub 2 wirnikach) w kształcie śruby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia