środowisk graficznych

Encyklopedia PWN

inform. zestaw funkcji, procedur i zmiennych, z których może korzystać programista przy tworzeniu programów wypisujących informację na monitorze komputera lub na drukarce w postaci graficznej;
inform. sposób komunikowania się człowieka z oprogramowaniem komputera, wykorzystujący obiekty wyświetlane na monitorze w trybie graficznym;
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
prasa polska, po 1989 w kraju,
sztuka powstała na terenie Niderlandów;
Windows
[uı̣ndouz; ang.],
inform. rodzina programów i systemów operacyjnych produkowanych przez firmę Microsoft, przeznaczonych do komputerów z procesorami z rodziny Intel x86 i wyposażonych w graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI).
dojrzałość szkolna, gotowość szkolna,
stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społ. i fiz. dziecka umożliwiający mu opanowanie treści przewidzianych programem nauczania początkowego oraz przystosowanie się do środowiska szkolnego;
Fajans Kazimierz, ur. 27 V 1887, Warszawa, zm. 18 V 1975, Ann Arbor (stan Michigan),
fizykochemik amerykański, pochodzenia polskiego, specjalista w dziedzinie radiochemii, promieniotwórczości i budowy cząsteczek.
Gierymski Maksymilian, ur. 9 X 1846, Warszawa, zm. 16 IX 1874, Bad Reichenhall (Bawaria),
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców polskich przełomu romantyzmu i realizmu.
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.
Majakowski Władimir Władimirowicz, ur. 19 VII 1893, Baghdadi (Gruzja), zm. 14 IV 1930, Moskwa,
rosyjski poeta i dramatopisarz.
Masson
[masą̣]
André, ur. 4 I 1896, Balagny-sur-Thérain, zm. 28 X 1987, Paryż,
francuski malarz i grafik;
Mathematica
[łac.],
system komputerowy, na który składa się zintegrowane środowisko graficzne do rozwiązywania problemów numerycznych, obliczeń algebraicznych oraz graficznego przedstawiania rezultatów tych obliczeń;
Munch
[muŋk]
Edvard Wymowa, ur. 12 XII 1863, Løten, zm. 23 IV 1944, Ekely k. Oslo,
norweski malarz i grafik, najwybitniejszy malarz norweski.
termin rozpowszechniony na początku lat 90. odnoszący się do realizacji wykorzystujących możliwości techniki cyfrowej, pozwalających na ingerencje widza w podlegającą zmianom wielowarstwową strukturę dzieła.
ikon. przedstawienie Marii i Józefa z Dzieciątkiem Jezus w formie 3-osobowej, wyizolowanej grupy;

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia