środowisk graficznych

Encyklopedia PWN

inform. zestaw funkcji, procedur i zmiennych, z których może korzystać programista przy tworzeniu programów wypisujących informację na monitorze komputera lub na drukarce w postaci graficznej;
inform. sposób komunikowania się człowieka z oprogramowaniem komputera, wykorzystujący obiekty wyświetlane na monitorze w trybie graficznym;
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
prasa polska, po 1989 w kraju,
sztuka powstała na terenie Niderlandów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia